početna strana > Konzularni poslovi
Važno obavještenje o vizama
2019-05-23 23:28

Aplikanti koji dobiju vize tipa F ili M, moraju posjedovati pozivno pismo od kineske strane (u kome moraju da se navode sledeći podaci: lični podaci aplikanata kao ime, prezime, pol, datum rođenja, državljanstvo, broj pasoša itd., sa obaveznom naznakom svrhe i perioda putovanja i moraju se navesti informacije i kontakt pozivaoca). Pozivno pismo mora biti na kineskom ili na engleskom jeziku i po zahtjevu granične policije na graničnom prelazu u Kini se podnosi na uvid.

 

Aplikanti koji dobiju vize tipa X1 ili X2, moraju posjedovati formular JW 201(ili JW 202) i originalni "Admission letter" od obrazovnih institucija (u kome moraju da se navode lični podaci aplikanata kao ime, prezime, pol, datum rođenja, državljanstvo, broj pasoša itd., zatim program i period studiranja, zatim informacije i kontakt obrazovne institucije u Kini). Originalni "Admission letter" mora biti na kineskom ili na engleskom jeziku i po zahtjevu granične policije na graničnom prelazu u Kini se podnosi na uvid.

 

Aplikanti koji dobiju vize tipa S1 ili S2, moraju posjedovati pozivno pismo od pozivaoca koji živi u Kini (u kome moraju da se navode lični podaci aplikanata kao ime, prezime, pol, datum rođenja, državljanstvo, broj pasoša itd., sa obaveznom naznakom svrhe i perioda putovanja i mora da se navode gore lične informacije i kontakt pozivaoca). Pozivno pismo mora biti na kineskom ili na engleskom jeziku. Moraju se priložiti i kopija informativne strane pasoša, vize, boravka pozivaoca i originalni dokaz o odnosu između aplikanta i pozivaoca (kao certifikat o braku, izvod iz matične knjige rođenih, certifikat o srodstvu itd.) Dokumenti moraju biti ovjereni od notara i prevedeni na kineskom ili na engleskom jeziku od sudskog tumača, i po zahtjevu granične policije na graničnom prelazu u Kini se podnose na uvid.

 

Tokom ulaska na granične prelaze Kine, postoji mogućnost da će kineska granična policija tražiti od aplikanta informacije u pozivnom pismu i drugim relevantnim dokumentima, kao i svrhu ulaska u Kinu, gradove koji će boraviti, informacije o bivšim putovanjama u Kini i informacije o osobama kojima putuju sa aplikantom (ako ih ima). U slučaju nedostatka gore navedenih dokumenata tokom ulaska na granične prelaze Kine, ili ukoliko su odgovori aplikanata na gore navedena pitanja u suprotnosti sa dokumentima podnesenim tokom apliciranja za vizu, postoji mogućnost da će aplikantu biti ODBIJEN ULAZAK na kinesku teritoriju.

Suggest to a friend   
Print