početna strana > Vijesti o Kini
Vang Ji i visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i bezbjednost Žozep Borel kopredsjedavali 11. rundom strateškog dijaloga na visokom nivou između Kine i EU
2021-09-29 20:46

Dana 28. septembra, kineski državni savjetnik i ministar vanjskih poslova Vang Ji i predstavnik EU za vanjsku politiku i bezbjednost Žozep Borel su kopredsjedavali 11. rundom strateškog dijaloga na visokom nivou između Kine i EU putem videa.

Vang je rekao da i Kina i EU smatraju da dvije strane trebaju pridržavati uzajamnog poštovanja, tražiti zajednički jezik uz zadržavanje razlika, proširiti saradnju, smanjiti rivalstvo, održati međunarodni poredak zasnovan na Povelji UN-a i međunarodnom pravu i sarađivati kako bi odgovorile na zajedničke izazove kao što su pandemija i klimatske promjene. EU je u više navrata izjavila da EU pozdravlja razvoj Kine, nema namjeru da se uključuje u institucionalnu konfrontaciju i neće učestvovati u bilo kakvom obliku “novog Hladnog rata”. Kina to cijeni. Nedavno je došlo do povećanja kontakata i dijaloga između Kine i EU i postignuti su mnogi konsenzusi koji će pomoći u povećanju razumjevanja, proširenju međusobnog povjerenja i smanjenju pogrešnih procjena. Moramo konsolidovati ovaj pozitivni zamah, povećati uzajamno političko povjerenje, pravilno upravljati razlikama i dati doprinos dvijema velikim snagama Kine i EU, kao odgovor na globalne izazove.

Vang je rekao da dvije strane trebaju pripremiti za sledeću fazu razmjene na visokom nivou između Kine i EU kako bi dale novu snagu razvoju bilateralnih odnosa. Trebaju ojačati koordinaciju u novoj rundi ekonomskih, trgovinskih i digitalnih dijaloga na visokom nivou i promovisati produbljivanje zelenog i digitalnog partnerstva Kine i EU. Trebaju sprovesti zajedničku izgradnju inicijative Pojas i put i inicijative EU za međusobno povezivanje, i dati punu svoju prednost i formirati zajedničke snage. Trebaju produbiti saradnju u vezi sa vakcinama i nastaviti da promovišu saradnju u naučnim i tehnološkim inovacijama, finansijama, energetici, poljoprivredi itd.

Vang je rekao da je tokom rasprave na 76. Generalnoj skupštini UN-a, kineski predsjednik Si Đinping izneo niz važnih inicijativa o međunarodnoj anti-epidemijskoj saradnji, odgovoru na klimatske promjene i promociji globalnog razvoja, kako bi se unijela stabilnost u svijet koji ulazi u period burnih promjena. Posebno je predstavljena Globalna razvojna inicijativa koja se usredsređuje na prevazilaženje uticaja pandemije i ubrza realizaciju Agende UN-a za održivi razvoj do 2030. godine, fokusirajući se na ključna područja kao što su smanjenje siromaštva, sigurnost hrane, anti-epidemija , finansiranje razvoja, klimatske promjene i zeleni razvoj, industrijalizacija i međusobno povezivanje. Takve ideje o međunarodnoj saradnji su dobile pozitivan odgovor i podršku svih strana. Pozdravljamo aktivno učešće strane EU.

Vang je rekao da je predsjednik Si takođe najavio na ovoj raspravi Generalne skupštine UN-a da će Kina snažno podržati razvoj zelene i niskougljenične energije u zemljama u razvoju i da više neće graditi nove energetske projekte na ugljen u inostranstvu. Ovo je još jedan velika inicijativa koju je Kina preduzela kao odgovor na globalne klimatske promjene. To je takođe još jedan pozitivan doprinos koji je Kina dala za promociju globalnog ekološkog oporavka. Kina cijeni napore EU da ojača globalno upravljanje klimom i životnom sredinom, spremna je da nastavi sa jačanjem razmjene i dijaloga sa EU i učini klimatske promjene važnim stubom saradnje Kine i EU.

Vang je rekao da ne postoji najbolja zaštita ljudskih prava, samo još bolja. Kina je spremna da vodi dijalog o ljudskim pravima i saradnju sa drugim zemljama na osnovu jednakosti i uzajamnog poštovanja, ali ne prihvata "mentor" ljudskih prava i protivi se mešanju u unutrašnja pitanja drugih zemalja pod izgovorom ljudskih prava.

Vang je izneo kineski principijelan stav o pitanjima vezanim za Tajvan, ističući da je princip jedne Kine univerzalni konsenzus međunarodne zajednice, a ujedno je i politička osnova za razvoj odnosa Kine i EU i sa njenim članicama. "Ako temelj nije čvrst, i tlo i planine će se tresti."

Suggest to a friend   
Print