početna strana > 图片新闻
Crna Gora Učestvovala u 17+1 Ekspertskoj Video-konferenciji o Prevenciji i Kontroli COVID-19
2020-03-13 02:14

Dana 13. marta Kina i zemlje centralne i istočne Evrope, u okviru mehanizma saradnje 17+1 održale su Ekspertsku Video-konferenciju o Prevenciji i Kontroli COVID-19. Predstavnici kineskog Ministarstva vanjskih poslova i Nacionalne zdravstvene komisije, stručnjaci za kontrolu bolesti, medicinu, civilno vazduhoplovstvo, carine i upravljanje u lokalnoj zajednici, dijelili su informacije i iskustva u prevenciji i kontroli COVID-19 sa svojim kolegama iz 17 zemalja centralne i istočne Evrope. Na Konferenciji sa crnogorske strane su prisustvovali predstavnici iz Vlade Crne Gore, Ministarstva vanjskih poslova, Instituta za javno zdravlje, Uprave carina, Uprave za inspekcijske poslove i Kliničkog centra Crne Gore. Tokom Konferencije, eksperti iz Kine u Pekingu, i eksperti iz Crne Gore u Podgorici, i eksperti iz ostalih zemalja centralne i istočne Evrope su komunicirali kako bi saznali više o kineskim praksama i razgovarali o pitanjima koja su od značaja za sve strane.

Crnogorski učesnici smatraju da je u ovom trenutku kada se epidemija širi u Evropi, potrebno da se stvori ovakva prilika za komunikaciju. Iako su situacije i veličine ove dvije zemlje različite, kinesko iskustvo i praksa imaju značajnu referencu za Crnu Goru. Crnogorska strana se zahvalila kineskoj strani na stručnoj podršci i spremna je da održava razmjenu sa Kinom kroz različite kanale.

Nakon izbijanja COVID-19, kineska strana, postupajući sa otvorenošću, transparentnošću i visokim osjećajem odgovornosti, blagovremeno je dijelila informacije o epidemiji sa relevantnim zemljama i regionima uključuje zemljama centralne i istočne Evrope, reagujući na njihovu zabrinutost, i ojačala je međunarodnu saradnju povodom prevencije i kontrole epidemije, kako bi se zajedno zaštitili i obezbijedili regionalnu i globalnu zdravstvenu sigurnost. Vlade i narodi zemalja centralne i istočne Evrope takođe su izrazili svoju podršku i ponudili Kini pomoć, i kineska strana na tome zahvaljuje.

Trenutno, epidemija se širi na više mjesta širom sveta, uključujući Evropu. Važnost i hitnost svih zemalja da ojačaju komunikaciju i saradnju kako bi unaprijedili međunarodnu saradnju u prevenciji i kontroli, dodatno se povećala. Kina pridaje veliki značaj izazovima sa kojima se suočavaju zemlje centralne i istočne Evrope povodom prevencije i kontrole epidemije, i spremna je da nastavi da pruža pomoć u okviru svojih mogućnosti u skladu sa potrebama relevantnih zemalja, tako da zajedno pobijedimo u borbi protiv COVID-19 i da promovišemo izgradnju globalnog društva i zajedništva.

Suggest to a friend   
Print